Domů  >   >   > 
Logo školy

Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 10

Podskalská 10
Praha 2, 12846
www.podskalska.cz
224 921 896
224 919 990
221 595 411
chmelar@podskalska.cz
kramekv@podskalska.cz
info@podskalska.cz
Typ školy: Veřejná

Současná podoba Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií byla postupně vytvořena připojením k původní Střední průmyslové škola potravinářské technologie:
Školní jídelny v roce 2004,
VOŠ a OA pro studující při zaměstnání v roce 2005
a SPŠ technologie masa v roce 2007.
Ve všech etapách slučování škol byla SPŠPT (resp. VOŠ a SPŠPT) ustanovena Zastupitelstvem MHMP jako nástupnická organizace.

Střední průmyslová škola potravinářských technologií je tedy jednou ze tří součástí VOŠES a SPŠPT. Dalšími součástmi jsou Vyšší odborná škola ekonomických studií a Školní jídelna. Škola má sídlo v budově v Praze 2, Podskalská 10. Výuka probíhá ještě v dalších dvou budovách umístěných v Praze 1 v ulicích Navrátilova 15 a Pštrossova 15.

SPŠPT je přímou pokračovatelkou první pivovarské a lihovarské školy (na území dnešní České republiky) založené v Rakousku-Uhersku již na počátku druhé poloviny 19. století v tehdejším Německém Brodě. Současná podoba potravinářské školy se utváří od konce 40. let minulého století, kdy byla škola přemístěna právě do budovy v Podskalské ulici.

V Podskalské ulici je umístěna spolu s původní SPŠPT i VOŠES. V rámci SPŠPT v budově probíhá výuka oborů Technologie potravin - kvasná technologie (nosný obor, zaměřený především na pivovarství, sladařství, lihovarnictví), Technologie potravin - zpracování mouky, Technologie potravin - technologie tuků, Analýza potravin, Obchodní akademie (pouze dálková forma, obor je postupně tlumen). Budova v Podskalské prošla postupně v posledních letech rozsáhlými rekonstrukcemi (vytápění, rozvody plynu, vody, elektřiny, odpady, plášť, okna, školní hřiště).

V Navrátilově a ve Pštrossově ulici je uskutečňována výuka oborů Technologie potravin - zpracování masa a Přírodovědné lyceum. Výukou oboru zpracování masa škola navazuje na Odbornou Mistrovskou školu pro řezníky a uzenáře v Praze založenou v první třetině minulého století. Již v roce 1930, téměř ihned po svém vzniku, byla umístěna do tehdejší Hopfenštokovy ulice, kde sídlí dodnes. Jen jméno ulice se v roce 1952 změnilo.

Praktická výuka probíhá v odborných laboratořích, které jsou průběžně vybavovány moderními přístroji. V Podskalské jsou dále dvě technologické učebny: minipivovar pro kvasnou technologii a minipekárna pro zpracování mouky; v Navrátilově byly rekonstruovány v souladu s normami EU školní dílny pro praktickou výuku zpracování masa. Samozřejmostí je i to, že žáci mají k dispozici učebny výpočetní techniky, tělocvičnu, posilovnu a nové víceúčelové hřiště. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně.

Vztah mezi žáky a školou vždy byl a je na velmi dobré úrovni. To potvrzuje tradičně výborná spolupráce s patronátními závody a ústavy, která je zprostředkovávána právě absolventy školy. Ti rádi na školu vzpomínají, často jí i pomáhají a řada z nich ve škole i působí.

O absolventy školy je velký zájem. Nacházejí uplatnění v potravinářských závodech, výzkumných ústavech, na vysokých školách, v nemocnicích, prostě všude tam, kde se vyrábí potraviny nebo se provádějí chemické či mikrobiologické rozbory a kontroly. V poslední době není neobvyklé, když absolventi školy najdou uplatnění i v zahraničí. Po úspěšném složení maturitní zkoušky žáci mohou pokračovat ve studiu na kterékoli vysoké škole. Nejčastěji si volí VŠCHT (fakultní škola), ČZU, Přírodovědeckou fakultu UK.

Škola se též podílí na přípravě nových pedagogů studujících na VŠCHT, FTVS UK, PedF UK. V nejednom případě studenti závěrečných ročníků vysokých škol zpracovávají své diplomové práce ve školních laboratořích.

Pro žáky školy jsou připravovány i akce nad rámec přímé profesní přípravy, jako např. aklimatizační sportovní kurz, lyžařský kurz, tuzemské, ale i zahraniční exkurze, studijní výměnné pobyty v zahraničí. Na zcela novém základě byla navázána spolupráce s Teknisk Gymnásium v Aabenraa (Dánsko). V rámci této spolupráce se dánští studenti zúčastňují praktické výuky pořádané v naší škole a naopak.

Stravování

školní jídelna v budově školy

Ubytování

Ve smluvních domovech mládeže

Dny otevřených dveří

Pondělí 26. listopadu 2012 16:00-18:30 hod.
V Podskalské ulici pro střední školu
Úterý 4. prosince 2012 16:00-18:30 hod.
V Podskalské ulici pro střední školu
Úterý 8. ledna 2013 16:00-18:30 hod.
V Podskalské ulici pro střední školu
Pondělí 14. ledna 2013 16:00-18:30 hod.
V Podskalské ulici pro střední školu
Školu lze navštívit kdykoliv po předchozí domluvě.

Obory vzdělání

Název oboru [kód] – Školní vzdělávací program
Druh studiaForma studiaDélkaPočet přijímanýchŠkolné
Podrobné informace
Ekologie a životní prostředí [16-01-M/01] – Ekologie a ochrana životního prostředí
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky30
Technologie potravin [29-41-M/01] – Technologie výroby piva, vína, lihu a neakoholických nápojů
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky30
Technologie potravin [29-41-M/01] – Technologie výroby piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů
Střední vzdělání s maturitouDálková5 roků30
Technologie potravin [29-41-M/01] – Technologie zpracování masa a masných výrobků
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky15
Technologie potravin [29-41-M/01] – Zpracování mouky, výroba pekařských a cukrářských výrobků
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky15
Technologie potravin [29-41-M/01] – Zpracování mouky, výroba pekařských a cukrářských výrobků
Střední vzdělání s maturitouDálková5 roků30
Technologie potravin [29-41-M/01] – Zpracování tuků, výroba kosmetiky a drogistického zboží
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky15
Analýza potravin [29-42-M/01] – Analýza potravin
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky30
Veterinářství [43-41-M/01] – Veterinářství
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky30
Přírodovědné lyceum [78-42-M/05] – Přírodovědné lyceum
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky60

Upravit údaje

V databázi máme

Ikona škol
959
Gymnázií, středních škol a učilišt'
Ikona oborů
710
Studijních a učebních oborů
Ikona fotografií
226
Fotografií v galeriích škol
O projektu
© 2007 – 2024, Stredniskoly.eu