Logo školy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804

V Kolonii 1804
Nymburk, 28802
www.copnb.cz
734 575 892
733 715 241
325 512 154
adamcova@copnb.cz
cop@copnb.cz
Typ školy: Veřejná

Výhody studia na škole

  • Lyžařské výcviky
  • Online informační systém (docházka)
  • Online informační systém (klasifikace)
  • Ostatní školní akce
  • Výlety do zahraničí
  • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
  • Zajištění autoškoly

Škola je centrem odborné přípravy oborů strojních, elektro a ekonomických v oblastech středního a celoživotního vzdělávání. Pro žáky je zajištěno ubytování a stravování.
Škola patří se svými cca 600 studenty k největším školám ve Středočeském kraji. Cílem školy je, aby naši absolventi, pokud se nerozhodnou pro další studium, našli uplatnění v okolních závodech regionu, se kterými škola spolupracuje a které mají o naše žáky zájem. Škola kromě výuky maturitních a učebních oborů nabízí řadu kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů, odborných školení a složení kvalifikačních zkoušek strojního a elektrotechnického zaměření.

Stravování

Vlastní školní kuchyně a jídelna nabízí denně výběr ze 4 hlavních jídel
cena oběda 45,-

Ubytování

Domov mládeže
V Kolonii 1804, Nymburk, 28802
Ubytování: cena za ubytování činí 1500,- Kč za kalendářní měsíc (může se měnit v průběhu roku) a hradí se do 25. dne předchozího měsíce.
Strava: cena stravy činí 122,- Kč/den (podle cenového vývoje může být upravena)

Dny otevřených dveří

15.01.2024 od 12:00 do 16:00 hodin

Obory vzdělání

Název oboru [kód] – Školní vzdělávací program
Druh studiaForma studiaDélkaPočet přijímanýchŠkolné
Podrobné informace
Provozní technika [23-43-L/51] – Provozní technika
Nástavbové studiumDenní2 roky25
Strojní mechanik [23-51-H/01] – Zámečník
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 roky30
Mechanik opravář motorových vozidel [23-68-H/01] – Automechanik
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 roky45
Provozní elektrotechnika [26-41-L/52] – Provozní elektrotechnika
Nástavbové studiumDenní2 roky25
Elektrotechnika [26-41-M/01] – Elektrotechnika
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky30
se zaměřením na informatiku, robotiku a elektroenergetiku Studijní obor připraví žáky na profese zaměřené do oblasti informatiky, elektroenergetiky a robotiky. Díky širokým znalostem pak obor nabízí pestré uplatnění na trhu práce či možnost dalšího studia na VŠ. Absolventi najdou uplatnění jako správci počítačových sítí, technici v oblasti montáže výroby, provozu, údržby a řízení silnoproudé a komerční elektrotechniky a v provozech výroby a rozvodů elektrické energie. Žáci získají znalosti v atraktivních oblastech informatiky. Od programování, přes tvorbu webových stránek, 3D grafiky, správy systémů až po robotiku. Díky individuálnímu přístupu a spolupráci s firmami se v některé z výše uvedených oblastí s ohledem na své preference stanou skutečnými odborníky. V souvislosti s dlouholetou spoluprací s regionálními společnostmi jsou žáci motivováni ke studiu prostřednictvím firemních stipendií. Zároveň mají možnost po absolvování studia využít nabídky zaměstnání v těchto firmách.
Elektrikář - silnoproud [26-51-H/02] – Elektrikář
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 roky45
Elektromechanik pro zařízení a přístroje [26-52-H/01] – Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 roky30
Potravinářská výroba [29-51-E/01] – Cukrářské práce
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 roky14
Opravář zemědělských strojů [41-55-H/01] – Opravář zemědělských strojů
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 roky30
Ekonomika a podnikání [63-41-M/01] – Ekonomika a podnikání
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky30
se zaměřením na volnočasový management a marketing Žáci získají poznatky z oblasti ekonomiky, managementu, marketingu, účetnictví, obchodní korespondence, výpočetní techniky a cizích jazyků. Absolventi tohoto oboru se uplatní v široké škále oborů, například na pozicích trenéra, manažera wellness a fitness studií, manažera, pracovníka či poradce volnočasových a sportovních aktivit v zařízeních pro děti, mládež či seniory, manažera ve sportovních klubech, manažera neziskových organizací, animátora, maséra, podnikatele v oblasti zdravé výživy, fitness, outdoor aktivit, zážitkové pedagogiky, či cestovního ruchu. Absolvent je připravován na práci s různými věkovými skupinami a na manažerské, komunikační a podnikatelské dovednosti. Součástí výuky je příprava pedagogická, psychologická a odborná v předmětech pedagogika volného času, psychologie, zdravá výživa, cestovní ruch, informační a komunikační technologie zaměřené na tvorbu webových stránek a aplikací a praktické dovednosti získané prací na PC, kdy se žáci naučí pracovat s optimalizací webu (SEO), webovou analytikou, PPC, sociálními sítěmi, e-mailingem, cenovými porovnávači zboží atp. Zároveň mají absolventi vytvořeny předpoklady pro možnost dalšího studia na vysoké škole a pro získání živnostenského listu.
Podnikání [64-41-L/51] – Podnikání
Nástavbové studiumDenní2 roky30
Stravovací a ubytovací služby [65-51-E/01] – Kuchařské práce
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 roky14
Operátor skladování [66-53-H/01] – Skladník
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 roky30
Strojírenské práce [23-51-E/01]
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 roky14
Absolvent je schopen dle našeho zaměření oboru především obsluhovat seřízené konvenční obráběcí stroje na kovy při nenáročných technologických operacích a také vykonávat rutinní montážní a servisní práce (popř. jednoduché opravy nesložitých strojírenských výrobků). Žáci mohou volitelně absolvovat svářečský kurz. Uplatní se v povolání strojírenský dělník.

Upravit údaje

V databázi máme

Ikona škol
960
Gymnázií, středních škol a učilišt'
Ikona oborů
759
Studijních a učebních oborů
Ikona fotografií
208
Fotografií v galeriích škol
O projektu
© 2007 – 2024, Stredniskoly.eu