Domů  >   >   > 
Logo školy

Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Jesenická 1
Praha 10, 10600
www.ssesp10.cz
222 351 000
736 201 515
jan.valvoda@ssesp10.cz
info@ssesp10.cz
Typ školy: Veřejná

Dlouholetá tradice naší školy se opírá o těsné sepětí odborného školství a podnikové sféry. Na tradici dnes navazuje moderní pojetí výuky podle školních vzdělávacích programů zajišťujících, že absolventi výuku dobře uplatní v praxi. Vedle strojírenských, telekomunikačních a elektrotechnických oborů vyučujeme i obory ekonomický a dopravní. Velkou výhodou naší školy je i její otevřenost vůči zájemcům o studium; do všech oborů se mohou žáci přihlásit, aniž by museli skládat přijímací zkoušky. Šanci tak dostávají i ti, kterým se momentálně ve studiu příliš nedaří. Výuka v prvním ročníku je společná pro všechny obory a končí takzvanými ročníkovými zkouškami, ve kterých se ukáže, jaké studijní předpoklady žák má. Podle výsledků těchto zkoušek a výsledků studia v 1. ročníku pak žáci zaměření více na teorii mohou pokračovat v oboru s maturitou, kdo je zaměřený spíše prakticky, směřuje k získání výučního listu. Vzhledem k prostupnosti oborů mají i žáci, kteří v počátku studují s určitými problémy, po absolvování tříletého učebního oboru šanci dosáhnout maturity. Škola umožňuje rovný přístup ke studiu všem uchazečům. Přijímá i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, občany Evropské unie i cizince ze třetích zemí, všem nabízíme přístup ke vzdělání za stejných podmínek. Mimopražským uchazečům škola zajistí ubytování v nedalekém domově mládeže.

Největší výhodou naší školy je prostupný systém, který umožňuje žákům s dobrou docházkou a zájmem o studium ukončit vždy školu úspěšně buď maturitní, nebo závěrečnou zkouškou s výučním listem. Tím je výrazně sníženo riziko neúspěchu a odchodu ze školy. I absolventi tříletých řemeslných oborů mají možnost po závěrečných zkouškách pokračovat v maturitním studiu, které je zaměřením odborných předmětů, případně odborného výcviku, velmi blízké. Škola má propracovaný systém péče o žáky s dysfunkcemi. Důraz je kladen na klidnou příjemnou atmosféru. Významným pozitivem je i naše úzká spolupráce s mnoha strojírenskými a elektrotechnickými podniky, které nejen ve spolupráci se školou zajišťují praxi žáků, ale také nabízejí zaměstnání našim absolventům. Velmi dobrou spolupráci má škola i s Českými dráhami a společností ČD Cargo, které nabízejí našim žákům ve vybraných oborech velmi zajímavá stipendia po celou dobu studia a zároveň zaručují přijetí do pracovního poměru po absolvování školy. Díky této spolupráci a kvalitní ucelené výuce se absolventi naší školy nemusí obávat, že by nenašli uplatnění. Škola sídlí v moderní kompletně zrekonstruované budově, v níž probíhá teoretické vyučování všech oborů. Je zde také moderní jídelna a bufet, kde si mohou žáci vybrat z pestré nabídky teplých i studených jídel. Dobré je z hlediska prostředí i dopravní dostupnosti také umístění školy.

Dny otevřených dveří

Školu je možné navštívit kdykoliv po předchozí telefonické domluvě

Obory vzdělání

Název oboru [kód] – Školní vzdělávací program
Druh studiaForma studiaDélkaPočet přijímanýchŠkolné
Podrobné informace
Mechanik seřizovač [23-45-L/01] – Programátor počítačem řízených strojů
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky30neplatí se
Letecký mechanik [23-45-L/02] – Letecký mechanik
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky30neplatí se
Strojní mechanik [23-51-H/01] – Opravář letadel
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 roky15neplatí se
Strojní mechanik [23-51-H/01] – Zámečník
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 roky15neplatí se
Nástrojař [23-52-H/01] – Nástrojař
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 roky15neplatí se
Obráběč kovů [23-56-H/01] – Univerzální obraběč
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 roky15neplatí se
Mechanik elektrotechnik [26-41-L/01] – Elektrotechnik
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky30neplatí se
Telekomunikace [26-45-M/01] – Telekomunikační a datové sítě
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky30neplatí se
Elektrikář [26-51-H/01] – Elektrikář
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 roky30neplatí se
Spojový mechanik [26-59-H/01] – Sdělovací a zabezpečovací systémy
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 roky30neplatí se
Provoz a ekonomika dopravy [37-41-M/01] – Provoz a ekonomika dopravy
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky30neplatí se
Ekonomika a podnikání [63-41-M/01] – Finanční specialista
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky30neplatí se

Upravit údaje

V databázi máme

Ikona škol
966
Gymnázií, středních škol a učilišt'
Ikona oborů
1020
Studijních a učebních oborů
Ikona fotografií
253
Fotografií v galeriích škol
O projektu
© 2007 – 2021, Stredniskoly.eu