Logo školy

Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

Vančurova 83/2
Karlovy Vary, 36017
www.specskoly.cz
www.specskoly.cz/stredni-skola1
353 561 766
608 867 999
spec-skoly@volny.cz
Typ školy: Veřejná

Výhody studia na škole

  • Ostatní školní akce

Základní škola a střední škola s mnohaletou tradicí nabízí širokou vzdělávací a výchovnou nabídku také žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Střední škola (obory vzdělání: praktická škola dvouletá, provozní služby a keramická výroba) jsou zřízené pro žáky dle § 16 odst. 9 školského zákona. Absolventi střední školy s výborným prospěchem a praktickou zručností mohou pokračovat ve vzdělávání na jiných odborných učilištích.

Žáci střední školy se vzdělávají v budově školy na adrese: Závodu míru 339/144, Karlovy vary- Stará Role.

Aktuální přijímací řízení je zveřejněno na www.specskoly.cz vždy do 30. ledna.

Příspěvková organizace také vykonává činnost školského poradenského zařízení – speciálně pedagogického centra, které zajišťuje komplexní speciálně pedagogickou a poradenskou péči dle vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Stravování

Stravování je zajištěné ve školní jídelně v budově školy na adrese: Závodu míru 339/144, Karlovy vary- Stará Role.

Ubytování

Ubytování škola nezajišťuje.

Zajištění praxe

Praxe je zajištěna i mimo budovu školy. Škola spolupracuje s občanským sdružením Rytmus v rámci Tranzitního programu.

Dny otevřených dveří

Školu lze navštívit kdykoliv po předchozí domluvě.

Obory vzdělání

Název oboru [kód] – Školní vzdělávací program
Druh studiaForma studiaDélkaPočet přijímanýchŠkolné
Podrobné informace
Provozní služby [69-54-E/01] – ŠVP pro provozní služby
Střední vzdělání s výučním listemDenní2 roky300
Uplatnění: jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, v hotelech a restauracích, obchodech, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích,v zemědělství)
Další informace na stránkách školy
Keramická výroba [28-57-E/502] – ŠVP pro keramickou výrobu
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 roky300
Absolventi se uplatní při výkonu jednoduchých činností při výrobě užitkové keramiky, technické keramiky, žáruvzdorné keramiky, technického porcelánu a další speciální keramiky. Absolventi dohotovují výrobky, provádějí povrchové úpravy keramických a porcelánových výrobků, glazují, zakládají a vybírají keramické výrobky ze sušáren a pecí, třídí vypálené keramické výrobky. Uplatní se též při manipulaci se surovinami, při třídění hotových výrobků a jejich hodnocení, balení a expedici. Absolventi si nejvhodněji mohou doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získají nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Je potřebné vzít v úvahu, že absolvent oboru kategorie E není pro přímé pokračování v nástavbovém studiu dostatečně připraven, protože v oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.
Další informace na stránkách školy
Praktická škola dvouletá [78-62-C/002] – ŠVP pro praktickou školu dvouletou
Střední vzdělání bez výučního listu a maturityDenní2 roky120
Praktická škola dvouletá má na škole dlouholetou tradici. Cílem vzdělávání žáků je umožnit získávání základních vědomostí, dovedností a návyků pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Žáci jsou vzděláváni speciálními pedagogy v atmosféře přátelství a tolerance k hodnotám každého jedince. Absolventi praktické školy s výborným prospěchem a praktickou zručností mohou pokračovat ve vzdělávání na jiných odborných učilištích.Třída střední školy - praktické školy dvouletá - je moderně vybavena. Při vzdělávání se využívá interaktivní tabule a tablety.
Další informace na stránkách školy

Upravit údaje

V databázi máme

Ikona škol
962
Gymnázií, středních škol a učilišt'
Ikona oborů
856
Studijních a učebních oborů
Ikona fotografií
221
Fotografií v galeriích škol
O projektu
© 2007 – 2023, Stredniskoly.eu