Logo školy

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Nivnická 1781
Uherský Brod, 68801
www.spsoa-ub.cz
572 622 901
spsoa@spsoa-ub.cz
ajurenikova@spsoa-ub.cz
Typ školy: Veřejná

Výhody studia na škole

  • Lyžařské výcviky
  • Online informační systém (docházka)
  • Online informační systém (klasifikace)
  • Ostatní školní akce
  • Sportovní výcvikový kurz
  • Výlety do zahraničí
  • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
  • Výuka jazyků v multimediální učebně
  • Zajištění autoškoly

Úvodní slovo ředitele

Naše škola patří k největším odborným školám v regionu. Je orientovaná především na přírodní vědy, strojírenství, elektrotechniku a logistiku. Od ostatních škol se odlišujeme ve dvou důležitých aspektech: a) preferujeme individuální a partnerský přístup k našim žákům, b) vybavením školy se řadíme mezi absolutní špičku v rámci celé ČR. Zvláštní důraz klademe na rozvoj osobnosti žáka, aby po absolvování školy mohl bez obtíží vstoupit do praxe nebo úspěšně pokračovat v dalším studiu na VŠ.

Připravenost absolventů

Hlavním vzdělávacím cílem v oblasti čtyřletého maturitního studia je příprava středoškolsky kvalifikovaných techniků pro praxi a současně i kvalitní příprava pro studium na vysokých školách. U tříletých učebních oborů je prioritou vzdělávání příprava kvalifikovaných odborníků, schopných vykonávat profese příslušného zaměření. Po vykonání závěrečných zkoušek mohou absolventi pokračovat v nástavbovém maturitním studiu u nás ve škole a získat tak střední odborné vzdělání s maturitou.

Nabídka dalších služeb

Studenti mohou být ubytováni v našem vlastním nově zrekonstruovaném Domově mládeže. Novinka! Od školního roku 2014/2015 jsme navázali úzkou spolupráci s 24 nejvýznamnějšími firmami našeho regionu, se kterými jsme společnými silami připravili speciální studijní program garantující našim studentům zaměstnání. V rámci tohoto projektu jsou studenti podporováni už v průběhu samotného studia formou bezplatných obědů, placených letních brigád, měsíčního kapesného a prospěchového stipendia. Více na: http://www.spsoa-ub.cz/spoluprace-s-firmami Škola samozřejmě nabízí svým žáků také celou řadu mimoškolních aktivit - zájezdů, výletů, kroužků, exkurzí či sportovních kurzů. Velmi oblíbená je i zahraniční spolupráce s dalšími školami, díky které se mají žáci možnost zdokonalit v cizím jazyce a poznat nová místa.

Ostatní informace

Naše škola patří svým vybavením mezi absolutní špičku v rámci škol ČR. Škola má k dispozici Centrum pro výuku a prezentaci Hi-technologií, které je unikátním místem, kde jsou našim žákům, ale i žákům základních a středních škol Zlínského kraje prezentovány nejnovější poznatky nejenom z vědy a výzkumu, ale i trendy a novinky hi-technologií z průmyslové oblasti, zejména ze strojírenství, elektrotechniky i "zelených technologií". Centrum disponuje moderními učebnami vybavenými ICT a prezentační technikou (technologie 3D tisku, 3D scanování, 3D projekce aj...) Další naší dominantou jsou prostory školní dílny, které jsou vybaveny nejmodernějšími CNC stroji, roboty a další technikou. V nedávné době jsme také dokončili rozšíření a modernizaci učeben pro výuku automatizace a robotiky, metrologie, řídicích systémů aj. Více zde http://www.spsoa-ub.cz/vybaveni.

Školné

Jsme státní školou poskytující bezplatné vzdělání.

K úspěšné škole patří i úspěšní žáci. Důkazem toho jsou četná vítězství i v celostátním měřítku, kterých se našim žákům podařilo v průběhu let dosáhnout. Zde jsou naše nejčerstvější úspěchy:

1. místo na krajské Strojírenské olympiádě 2015
1. místo na krajské Strojírenské olympiádě 2014
1. místo na celostátní soutěži Mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů 2014
1. místo na celostátní soutěži Mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů 2013
3. místo na celostátní soutěži KOVO JUNIOR 2014
3. místo na celostátní soutěži MACHŘI ROKU 2014
1. místo na celostátní soutěži ČESKÉ RUČIČKY 2015

Ze zajímavostí:

Mezi naše úspěšné absolventy patří také například olympionička Šárka Pančochová.

Stravování

Studenti se stravují v jídelně v areálu školy. Cena jednoho obědu činí 28 Kč (polévka, hlavní jídlo, salát/kompot, nápoj). Studenti si mohou vybírat ze tří jídel.

Ubytování

Studenti mohou být ubytováni v našem vlastním, nově zrekonstruovaném Domově mládeže (viz. fotografie).

Více na:
http://www.spsoa-ub.cz/dum-mladeze

Dny otevřených dveří

Opět až v příštím školním roce!

Školu však lze navštívit i mimo DOD.

Bližší informace hledejte ne webu školy. V případě zájmu o individuální prohlídku jsme Vám k dispozici po domluvě na telefonním čísle 572 622 907.

Obory vzdělání

Název oboru [kód] – Školní vzdělávací program
Druh studiaForma studiaDélkaPočet přijímanýchŠkolné
Podrobné informace
Strojírenství [23-41-M/01] – STROJÍRENSTVÍ
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky30neplatí se
Strojní mechanik [23-51-H/01] – STROJNÍ MECHANIK
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 roky20neplatí se
Nástrojař [23-52-H/01] – NÁSTROJAŘ
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 roky20neplatí se
Karosář [23-55-H/02] – KAROSÁŘ
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 roky20neplatí se
Obráběč kovů [23-56-H/01] – OBRÁBĚČ KOVŮ
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 roky20neplatí se
Mechanik elektrotechnik [26-41-L/01] – MECHANIK ELEKTROTECHNIK
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky30neplatí se
Elektrikář [26-51-H/01] – ELEKTRIKÁŘ
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 roky20neplatí se
Autoelektrikář [26-57-H/01] – AUTOELEKTRIKÁŘ
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 roky20neplatí se
Podnikání [64-41-L/51] – PODNIKÁNÍ
Nástavbové studiumDenní2 roky30neplatí se
Operátor skladování [66-53-H/01] – OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 roky20neplatí se
Sociální činnost [75-41-M/01] – SOCIÁLNÍ ČINNOST
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky30neplatí se
Veřejnosprávní činnost [68-43-M/001]
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky30
Další informace na stránkách školy
Provozní elektrotechnika [26-41-L/52]
Nástavbové studiumDenní2 roky250
Další informace na stránkách školy
Vlastní sál s 3D projekcí CNC stroje Elektrikáři Trenažér svařování 3D snanner PC učebny prostory školy Dotykové kiosky tělocvična Centrum Hi-technologií Domov mládeže Domov mládeže Domov mládeže Domov mládeže Studenti Obchodní akademi a Sociální činnosti Studenti Obchodní akademie a Sociální činnosti Studenti Obchodní akademie a Sociální činnosti

Upravit údaje

V databázi máme

Ikona škol
965
Gymnázií, středních škol a učilišt'
Ikona oborů
1310
Studijních a učebních oborů
Ikona fotografií
245
Fotografií v galeriích škol
O projektu
© 2007 – 2017, Stredniskoly.eu