Logo školy

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf,p.o

Bratislavská 2166
Varnsdorf, 40747
www.skolavdf.cz
412 354 770
412 372 735
infozaci@skolavdf.cz
Typ školy: Veřejná

Výhody studia na škole

  • Lyžařské výcviky
  • Online informační systém (klasifikace)
  • Ostatní školní akce
  • Sportovní výcvikový kurz
  • Výlety do zahraničí
  • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
  • Výuka jazyků v multimediální učebně
  • Zajištění autoškoly

Výchova a vzdělávání žáků a studentů připravujících se dle ŠVP v denní a dálkové formě studia pro výkon pracovních činností v aplikační sféře a příprava absolventů školy pro studium na vysokých školách.

Střední škola nabízí výuku v oblastech hotelnictví, cestovního ruchu, elektrotechniky, informační technologie, strojírenství, grafického a průmyslového designu, módy a stylingu, ekonomie, veřejnosprávní a bezpečnostně právní činnosti, služeb (maséři, kosmetičky, kadeřnice, manikúra, pedikúra).

Vyšší odborná škola nabízí výuku v oblastech veřejnosprávní a bezpečnostně právní činnosti, cestovního ruchu, informační technologie, výroby, přenosu a užití elektrické energie, počítačové grafiky v technických oborech a strojírenství s využitím CAD/CAM technologií, předškolní a mimoškolní pedagogika a produktový design.

Stravování

Školní jídelna - ve vlastním zařízení školy

Ubytování

Domov mládeže - pro dívky i chlapce - ve vlastním zařízení školy

Bratislavská 2166, Varnsdorf
Mariánská 1100, Varnsdorf

Zajištění praxe

Praxe jsou zajištěny dle vyučovaných oborů u partnerských organizací školy v regionu Ústeckého i Libereckého kraje.

Dny otevřených dveří

Termíny dnů otevřených školy sledujte na FB a webových stránkách školy. Školu lze navštívit kdykoliv po předchozí domluvě.

Obory vzdělání

Název oboru [kód] – Školní vzdělávací program
Druh studiaForma studiaDélkaPočet přijímanýchŠkolné
Podrobné informace
Bezpečnostně právní činnosti [68-42-N/08]
Denní3 roky2500
Absolventi vzdělávacího programu Bezpečnostně právní činnosti najdou uplatnění jako krizoví manažeři ve státní správě, strážci národních parků, pracovníci městské (obecní) policie, pracovníci bezpečnostních agentur, bezpečnostní experti v bankách a spořitelnách, v soukromém sektoru (ochrana osob a majetku) nebo ve složkách IZS.
Další informace na stránkách školy
Informační technologie [18-20-M/01]
Střední vzdělání s maturitouDenní4 rokyneplatí se
Absolventi se s ohledem na příslušnou specializaci mohou uplatnit především v oblastech: - návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení; - údržby prostředků IT z hlediska HW; - programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení; - instalací a správy aplikačního SW; - instalací a správy OS; - návrhů, realizace a administrace sítí; - kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství; - obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT. Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.
Další informace na stránkách školy
Veřejnosprávní činnost [68-43-M/01]
Střední vzdělání s maturitouDenní4 rokyneplatí se
Absolvent se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referent státní správy nebo referent samosprávy. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru.
Další informace na stránkách školy
Hotelnictví [65-42-M/01] – Zaměření: Hotelnictví a cestovní ruch
Střední vzdělání s maturitouDenní4 rokyneplatí se
Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu, budou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele.
Další informace na stránkách školy
Kosmetické služby [69-41-L/01]
Střední vzdělání s maturitouDenní4 rokyneplatí se
Absolvent se uplatní v povoláních kosmetička, pedikér a manikér při poskytování profesionální kosmetické péče ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salonech. Při poskytování kosmetických služeb bude kvalifikovaně volit vhodné technologické postupy a bude je důsledně dodržovat. Přípravky bude vybírat a aplikovat v souladu s odbornou diagnostikou ošetřovaných částí lidského těla a s přihlédnutím k individuálním požadavkům zákazníka. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska ošetřování pleti obličeje, krku, dekoltu, poprsí i ostatních částí těla.
Další informace na stránkách školy
Masér sportovní a rekondiční [69-41-L/02] – Zaměření: Sportovní terapeut
Střední vzdělání s maturitouDenní4 rokyneplatí se
Absolvent se uplatní v povoláních masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozovnách, studiích a salonech. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu.
Další informace na stránkách školy
Modelářství a návrhářství oděvů [82-41-M/07] – Zaměření: Fashion design
Střední vzdělání s maturitouDenní4 rokyneplatí se
Absolvent oboru modelářství a návrhářství oděvů je připraven uplatnit se jako samostatný tvůrčí nebo technicko-organizační pracovník v oblasti zaměřené na design a realizaci oděvu. Uplatní se především v oblasti navrhování a realizace oděvních modelů v oděvních firmách a živnostech, případně navrhování a tvorby historických a scénických kostýmů pro divadlo, film, televizi apod.
Další informace na stránkách školy
Grafický design [82-41-M/05]
Střední vzdělání s maturitouDenní4 rokyneplatí se
Absolvent oboru grafický design je připraven uplatnit se v různých oblastech širokého spektra činností v rámci propagace a reklamy i knižní kultury. Konkrétní oblast jeho uplatnění vyplývá ze zaměření odborné přípravy ve školním vzdělávacím programu. Může se jednat např. o užitou grafiku, práce související s předtiskovou přípravou, webdesign, vědeckou kresbu a ilustraci, aranžérskou tvorbu, výstavnictví, různé redakční práce apod. Příslušné činnosti může absolvent vykonávat buď samostatně, nebo v grafických studiích, reklamních agenturách, architektonických ateliérech, nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, PR odděleních firem a institucí, televizních a filmových studiích a v polygrafických firmách apod.
Další informace na stránkách školy
Průmyslový design [82-41-M/04]
Střední vzdělání s maturitouDenní4 rokyneplatí se
Absolvent oboru průmyslový design je připraven uplatnit se v širokém spektru činností v oblasti tvarování produktů průmyslového odvětví. Uplatní se především jako designér a realizátor modelů výrobků spotřebního a průmyslového charakteru. Odpovídající činnosti může vykonávat buď samostatně nebo v designérských ateliérech a vývojových pracovištích firem (velkých, středních i malých rodinných) zabývajících se designem, příp. i výrobou produktů různého sortimentu.
Další informace na stránkách školy
Strojírenství [23-41-M/01]
Střední vzdělání s maturitouDenní4 rokyneplatí se
Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích), a to při zajišťování konstrukční (popř. projektové) a technologické části výrobního procesu, při organizaci provozních činností, v obchodně-technických službách apod. V oblasti péče o provozuschopnost strojů, zařízení a dopravních prostředků apod. mohou nalézt uplatnění jak v podnicích strojírenských, tak i v nejrůznějších podnicích nestrojírenských odvětví (např. nestrojírenského průmyslu, energetiky, stavebnictví, dopravy, zemědělství aj.). Mohou se také uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání. Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi uplatnit: konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik investic a engineeringu, technický manažer provozu a další.
Další informace na stránkách školy
Elektrotechnika [26-41-M/01] – Zaměření: Mechatronika, robotika
Střední vzdělání s maturitouDenní4 rokyneplatí se
Absolventi se mohou uplatnit především ve středních technickohospodářských funkcích: při projekčních, technologických a konstrukčních činnostech elektrotechnického charakteru; v oblasti budování energetických zdrojů a sítí, při výrobě a distribuci elektrické energie; v oblasti zkušební, regulační, revizní, servisní a montážní techniky; při výrobě a údržbě elektrických strojů a přístrojů; v oblasti systémů pro měření a regulaci; při řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení. Možnými uplatněními absolventů jsou elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik aj.
Další informace na stránkách školy
Mechanik elektrotechnik [26-41-L/01]
Střední vzdělání s maturitouDenní4 rokyneplatí se
Absolventi se mohou uplatnit při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí, elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, výpočetní techniky, elektronických zařízení spotřební elektroniky, elektronických sítí, při programování řídících systémů. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost. Možnými uplatněními absolventů jsou elektromechanik, mechanik elektronik, elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a spotřební elektroniky, programátor řídících systémů, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik aj.
Další informace na stránkách školy
Mechanik seřizovač [23-45-L/01] – Zaměření: Mechanik seřizovač CNC strojů
Střední vzdělání s maturitouDenní4 rokyneplatí se
Absolventi naleznou uplatnění především ve strojírenství, a to v povolání mechanik a seřizovač obráběcích strojů při seřizování strojů, zařízení a linek (např. obráběcích, tvářecích, dělení materiálu, zpracování plastů aj.). Mohou se uplatnit také při vykonávání vybraných činností (např. při korigování a modifikaci programů automatizovaných zařízení a CNC strojů) v povolání strojírenský technik (typová pozice mechatronik). Dalšími možnostmi je uplatnění v povolání obráběč kovů v typových pozicích soustružník kovů, frézař, brusič kovů, vrtař, operátor NC strojů. Při doplnění obsahu ŠVP o základy příslušných technologií mohou absolventi nalézt uplatnění i při seřizování výrobních strojů, zařízení a linek v nestrojírenských výrobních odvětvích.
Další informace na stránkách školy
Podnikání [64-41-L/51]
Nástavbové studiumDenní2 rokyneplatí se
Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.
Další informace na stránkách školy
Kuchař - číšník [65-51-H/01]
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 rokyneplatí se
Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru i je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Absolvent bude znát technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování, posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost. Bude znát techniku obsluhy, sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a realizovat jejich odbyt, provádět vyúčtování. Dále bude připraven zajišťovat provoz výrobních a odbytových středisek, využívat technologická zařízení, organizovat potřebné činnosti při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce, vést příslušnou dokumentaci provozovny. Ve styku s hostem bude připraven jednat profesionálně a komunikovat ve dvou cizích jazycích.
Další informace na stránkách školy
Kadeřník [69-51-H/01] – Zaměření: Kadeřník - vizážista
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 rokyneplatí se
Absolvent se uplatní v povolání kadeřník při poskytování profesionálních kadeřnických služeb ve středně velkých i malých provozovnách, studiích a salonech. Absolvent bude zhotovovat dámské, pánské a dětské účesy vhodně zvolenými technologickými postupy a v souladu s individuálním přáním zákazníka, estetickými požadavky, módními trendy, bezpečnostními a hygienickými předpisy. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska ošetřování vlasů a návrhu na konečnou úpravu vlasů do módního účesu.
Další informace na stránkách školy
Vlásenkář a maskér [82-51-H/05]
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 rokyneplatí se
Absolvent oboru vlásenkář a maskér se uplatní především při výkonu povolání vlásenkář a maskér v oblasti scénické tvorby. Je připraven zhotovovat podle návrhů a v souladu s tvůrčím záměrem paruky, vlásenkářsko-maskérské výrobky a scénické masky, provádět líčení umělců i ostatních účinkujících, upravovat jejich účesy a masky.
Další informace na stránkách školy
Rekondiční a sportovní masér [69-53-H/01]
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 rokyneplatí se
Absolvent se uplatní v povoláních masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozovnách, studiích a salonech. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska péče o tělo a zdravého životního stylu.
Další informace na stránkách školy
Strojní mechanik [23-51-H/01] – Zaměření: Stroje a zařízení /Zámečník/
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 rokyneplatí se
Absolventi jsou připraveni zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat jejich závady a opravovat je. S tím souvisí i vykonávání pracovních činností vyskytujících se při kontrole jakosti výrobků, jejich funkčních zkouškách, vedení záznamů o jejich provozu apod. Absolventi se mohou uplatňovat ve značném počtu povolání, popř. typových pozic. Základem je uplatnění v povoláních provozní zámečník a montér a strojní zámečník. Mohou se také v závislosti na směrování ŠVP uplatnit v typových pozicích: stavební zámečník, zámečník zemědělských strojů, důlní zámečník, zámečník kolejových konstrukcí a vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér točivých strojů, montér kotlář a potrubář, kontrolor strojírenských výrobků a dalších. Dalším možným uplatněním jsou povolání 13 a typové pozice, jejichž jádrem je obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba nejrůznějších strojů a strojních zařízení např.v energetice, zpracovatelském průmyslu, dopravě apod. (např. strojník čistíren odpadních vod, obsluha zařízení v elektrárnách a teplárnách, obsluha zařízení pro úpravu surovin aj.). Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 111 W01 nebo ZK 135 W01 a ZK 311 W01.
Další informace na stránkách školy
Obráběč kovů [23-56-H/01] – Zaměření: Obsluha číslicově řízených strojů
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 rokyneplatí se
Absolventi se uplatní v povoláních ve strojírenství, ve výrobních a opravárenských provozech. Uplatní se jako univerzální obráběč, soustružník, frézař, brusič, vrtař nebo při obsluze číslicově řízených obráběcích strojů apod. Jsou také připraveni pro vykonávání odborných činností spojených s ošetřováním a běžnou údržbou obráběcích strojů.
Další informace na stránkách školy
Mechanik opravář motorových vozidel [23-68-H/01] – Zaměření: Osobní motorová vozidla /Automechanik/
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 rokyneplatí se
Vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se ve výrobě, opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí (SME) apod., při provádění montáže a demontáže, zajišťování oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí (příp. s drobnou úpravou), funkční kontroly po provedené opravě a seřízení, obsluhy diagnostických zařízení pro zjišťování závad a kontroly technického stavu vozidel, vyplňování technické dokumentace z oblasti evidence prováděných servisních a opravárenských opatření, zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů apod. Podle profilace přípravy mohou získané odborné kompetence vytvářet předpoklady pro opravy osobních automobilů, nákladních automobilů a přívěsů a návěsů nebo motocyklů. Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny C.
Další informace na stránkách školy
Elektrikář [26-51-H/01]
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 rokyneplatí se
Absolvent je připraven instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, elektrotechnik-údržbář ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.
Další informace na stránkách školy
Truhlář [33-56-H/01] – Zaměření: Výroba nábytku a dřevěných konstrukcí
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 rokyneplatí se
Absolvent najde uplatnění zejména při výkonu povolání truhlář v odvětví dřevozpracující výroby zejména v oblastech: - výroba nábytku a zařízení; - dřevěné konstrukce. Žáci se budou moci v praxi uplatnit ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací ve výrobě nábytku a zařízení, stavebně truhlářských výrobků, lehkých dřevostaveb, prvků zahradní architektury, sportovních potřeb, hraček, domácích a hospodářských potřeb, obalů, podlahovin, při opravách a renovaci truhlářských výrobků. Uplatnit se budou moci rovněž v oblasti výrobní kontroly, případně i v oblasti kontroly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. V uvedených oblastech se uplatní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit.
Další informace na stránkách školy
Pečovatelské služby [75-41-E/01] – Zaměření: Pečovatel, pečovatelka
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 rokyneplatí se
Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Především se uplatní na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnosti. Dále se uplatní v úklidových službách v různých zařízeních (např. sociálních či ubytovacích zařízeních, v kancelářích apod.), v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.
Další informace na stránkách školy
Stravovací a ubytovací služby [65-51-E/01] – Zaměření: Kuchařské práce
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 rokyneplatí se
Absolvent se uplatní ve stravovacích službách při výrobě pokrmů jako kuchař, dále například v provozovnách rychlého občerstvení při přípravě pokrmů. Absolvent bude připravovat teplé a studné pokrmy, pokrmy vyráběné z polotovarů, teplé nápoje apod. V případě, že bude školou využit a zařazen i volitelný okruh ubytovací služby, najde absolvent uplatnění i ve službách ubytovacích například při úklidu v pokojích a dalších prostorách ubytovacího zařízení, při vykonávání drobné údržby v zařízení a vykonávání služeb spojených s ubytováním hostů. Jedná se tedy zejména o práci pokojské, vrátného, nosiče zavazadel apod.
Další informace na stránkách školy
Zahradnické práce [41-52-E/01] – Zaměření: Zahradník, sadař
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 rokyneplatí se
Absolvent oboru zahradnické práce je připraven pro výkon jednoduchých pracovních činností v povolání zahradník s uplatněním v základních oblastech zahradnické výroby, jako je rozmnožování a pěstování zeleniny, ovoce, květin, okrasných a ovocných dřevin a sadovnických výpěstků. Absolvent je schopen vykonávat jednoduché operace a práce při množení, výsadbě, ošetřování a hnojení, pěstování rostlin ve volné půdě i ve sklenících, údržbě a zakládání sadovnických úprav a při zhotovování běžných vazačských výrobků.
Další informace na stránkách školy
Zednické práce [36-67-E/01]
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 rokyneplatí se
Absolvent se uplatní v povolání zedník. Je schopen provádět jednoduché zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, montáž prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami a jednoduché tepelné izolace.
Další informace na stránkách školy
Veřejnosprávní činnost [68-43-N/04]
Denní3 roky2.500
Absolvent se uplatní jako samostatný pracovník samosprávy pro sociální věci, pro správní agendu, pro územní plánování a výstavbu, pro životní prostředí, samostatný pracovník živnostenského správního úřadu, samostatný pracovník živnostenského a správního úřadu, samostatný administrativní pracovník, samostatný personalista, pracovník ve státní správě a územní samosprávě.
Další informace na stránkách školy
Veřejnosprávní činnost [68-43-N/04]
Dálkové3 roky2.500
Absolvent se uplatní jako samostatný pracovník samosprávy pro sociální věci, pro správní agendu, pro územní plánování a výstavbu, pro životní prostředí, samostatný pracovník živnostenského správního úřadu, samostatný pracovník živnostenského a správního úřadu, samostatný administrativní pracovník, samostatný personalista, pracovník ve státní správě a územní samosprávě.
Další informace na stránkách školy
Cestovní ruch [65-43-N/01]
Denní3 roky4.000
Po ukončení studia se absolvent uplatní jako průvodce, vedoucí cestovní kanceláře, úředník v oblasti cestovního ruchu, delegát cestovní kanceláře, podnikatel v oblasti cestovního ruchu a úředník v CHKO.
Další informace na stránkách školy
Cestovní ruch [65-43-N/01]
Dálkové3 roky4.000
Po ukončení studia se absolvent uplatní jako průvodce, vedoucí cestovní kanceláře, úředník v oblasti cestovního ruchu, delegát cestovní kanceláře, podnikatel v oblasti cestovního ruchu a úředník v CHKO.
Další informace na stránkách školy
Informační technologie [26-47-N/04]
Denní3 roky3.000
Po ukončení studia se absolvent uplatní jako samostatný programátor, samostatný správce aplikací, samostatný technik IT, správce operačních systémů a sítí nebo webdesigner.
Další informace na stránkách školy
Informační technologie [26-47-N/04]
Dálkové3 roky3.000
Po ukončení studia se absolvent uplatní jako samostatný programátor, samostatný správce aplikací, samostatný technik IT, správce operačních systémů a sítí nebo webdesigner.
Další informace na stránkách školy
Počítačová grafika v technických oborech [26-47-N/08]
Denní3 roky3.000
Po ukončení studia se absolvent uplatní jako samostatný elektrotechnik dispečer, elektrotechnik investic, elektrotechnik manažer provozu, elektrotechnik konstruktér, elektrotechnik mistr, elektrotechnik projektant, elektrotechnik technický manažer provozu, elektrotechnik technolog, elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník, strojírenský technik dispečer, strojírenský technik investic a engineeringu, strojírenský technik konstruktér, strojírenský technik manažer provozu, samostatný strojírenský technik projektant, strojírenský technik technický manažer provozu, strojírenský technik technolog nebo strojírenský technik výzkumný a vývojový pracovník.
Další informace na stránkách školy
Počítačová grafika v technických oborech [26-47-N/08]
Dálkové3 roky3.000
Po ukončení studia se absolvent uplatní jako samostatný elektrotechnik dispečer, elektrotechnik investic, elektrotechnik manažer provozu, elektrotechnik konstruktér, elektrotechnik mistr, elektrotechnik projektant, elektrotechnik technický manažer provozu, elektrotechnik technolog, elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník, strojírenský technik dispečer, strojírenský technik investic a engineeringu, strojírenský technik konstruktér, strojírenský technik manažer provozu, samostatný strojírenský technik projektant, strojírenský technik technický manažer provozu, strojírenský technik technolog nebo strojírenský technik výzkumný a vývojový pracovník.
Další informace na stránkách školy
Výroba, přenos a užití elektrické energie [26-41-N/04]
Denní3 roky3.000
Po ukončení studia se absolvent uplatní jako samostatný elektrotechnik dispečer, elektrotechnik investic, elektrotechnik kontrolor jakosti, elektrotechnik manažer provozu, elektrotechnik mistr, elektrotechnik pracovník řízení jakosti, elektrotechnik projektant, elektrotechnik technický manažer provozu, elektrotechnik technolog nebo elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník.
Další informace na stránkách školy
Výroba, přenos a užití elektrické energie [26-41-N/04]
Dálkové3 roky3.000
Po ukončení studia se absolvent uplatní jako samostatný elektrotechnik dispečer, elektrotechnik investic, elektrotechnik kontrolor jakosti, elektrotechnik manažer provozu, elektrotechnik mistr, elektrotechnik pracovník řízení jakosti, elektrotechnik projektant, elektrotechnik technický manažer provozu, elektrotechnik technolog nebo elektrotechnik výzkumný a vývojový pracovník.
Další informace na stránkách školy
Strojírenství s využitím CAD/CAM technologií [23-41-N/08]
Denní3 roky3.000
Absolvent vzdělávacího programu najde uplatnění jako strojírenský technolog, strojírenský technik, technolog NC a CNC strojů, programátor NC a CNC strojů, technik obchodně technických služeb, konstruktér, správce technických dokumentačních systémů, technickohospodářský pracovník v oblasti řízení strojírenské výroby a technický pracovník měrových středisek.
Další informace na stránkách školy

Upravit údaje

V databázi máme

Ikona škol
961
Gymnázií, středních škol a učilišt'
Ikona oborů
978
Studijních a učebních oborů
Ikona fotografií
231
Fotografií v galeriích škol
O projektu
© 2007 – 2022, Stredniskoly.eu