Logo školy

Hotelová škola Plzeň - Akademie hotelnictví a cestovního ruchu

Nade Mží 1
Plzeň - Skvrňany, 31800
www.hotelova-skola-plzen.cz/
377 381 141
info@hotelovka-plzen.cz
Typ školy: Soukromá

Výhody studia na škole

 • Lyžařské výcviky
 • Online informační systém (docházka)
 • Online informační systém (klasifikace)
 • Ostatní školní akce
 • Splátkový kalendář školného
 • Sportovní výcvikový kurz
 • Školní sportovní klub
 • Výlety do zahraničí
 • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
 • Výuka jazyků v multimediální učebně
 • Zajištění autoškoly

Jsme soukromá hotelová střední škola a střední odborné gastro učiliště. Připravujeme své studenty pro práci ve všech oborech gastronomie

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu - hotelová škola Plzeň Skvrňany vychovává manažery hotelového provozu, kuchaře, číšníky, průvodce v turistickém ruchu a animátory.Absolventi nemají problémy se získáním zaměstnání. Mnozí si už dobyli významné posty ve svém oboru , někteří studují na vysoké škole. Zejména kuchaři a číšníci jsou velmi žádáni na trhu práce.

Nejsme mini-školou rodinného typu, přesto na naší škole nenajdete třídy se 30ti studenty, studujeme v menších skupinách.

Jsme nositeli řady odborných ocenění, která se váží k výuce: Jsme jednou ze šesti skutečně zdravých škol v České republice, důležité ocenění pro Hotelovou školu. Založili jsme jako dceřinou firmu vlastní cestovní kancelář Akademie Travel, kde si mohou studenti cestovního ruchu vyzkoušet všechny činnosti. Provozujeme skutečné studentské firmy, kde si studenti mohou vydělat finanční prostředky na základě vlastních podnikatelských nápadů. Na základě našeho skutečného využití počítačové techniky jsme se stali vzorovou školou.

Na naší škole praktikují studenti jinýchg odborných škol, maturitní práce našich studentů jsou vedeny kvalifikovanými odborníky s tituly MBA.

Stravování

Akademie hotelnictví a cestovního ruchu se plně zapojila do programu Skutečně zdravá škola, a proto byla v říjnu 2015 v zasedací síni Pražského magistrátu vyhlášena jako jedna ze šesti škol v České republice splňující kriteria Skutečně zdravé školy.

Program Skutečně zdravá škola se neomezuje na zkvalitnění školního stravování ve školní jídelně, ale snaží se optimalizovat celý den studentů strávený ve školní budově z pohledu zdravého přístupu k životu, zdravého životního stylu.
Program Skutečně zdravá škola je o životním stylu, zdravé stravování (nejen ve školní jídelně) je ale základ.

Všichni strávníci si mohou denně vybrat z 3 až 4 jídel, u kterých se zároveň dozví, z jakých surovin (a jak) byly připraveny. Školní jídelna Akademie hotelnictví a cestovního ruchu nabízí nejen chutnou a vyváženou stravu uvařenou z ,,živých potravin,, ale i příjemné prostředí pro své strávníky.

Ubytování

Studentům zprostředokováváme ubytování v nedalekém domovu mládeže. Internát je vzdálen od naší školy 2 stanice jízdy tramvají číslo 2 - bez přestupu, nebo 15 minut chůze (vzdálenost 1,2 Km).

Zajištění praxe

Odbornou praxi absolvují žáci 1. až 4. Ročníku v rámci předmětu Praktická cvičení a při mimorozvrhových akcích pořádaných školou. Cílem odborné praxe je získat dovednosti a povědomí o zákonitostech práce s klienty cestovní kanceláře.
V odborné praxi používají žáci znalosti získané v profilových předmětech, podle oborů to jsou Cestovní ruch, Hotelnictví, Průvodcovství, Gastronomie, Technika výroby potravin a Praktická cvičení.
Praxe jsou vykonávány na našich smluvních pracovištích v Plzni, v západočeské lázeňské oblasti, nebo v zahraničí. Studenti také pracují ve školních zařízeních - školní cestovní kancelář Akademie Travel a školní gastro laboratoř.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří únor 2018/2019
8. 11. 2018
4. 12. 2018
10. 1. 2019
14. 2. 2019

Obory vzdělání

Název oboru [kód] – Školní vzdělávací program
Druh studiaForma studiaDélkaPočet přijímanýchŠkolné
Podrobné informace
Hotelnictví [65-42-M/01] – 6542M01
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky3022000
Žáky naší hotelové školy připravujeme na pozici pracovníka středního managementu v restauračních a ubytovacích zařízeních a na pozice samostatných podnikatelů v gastronomii. Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů (velká pozornost je věnována výuce cizích jazyků – žák si může vybrat z anglického, německého a ruského jazyka, španělština a francouzština jsou vyučovány jako kroužky) je výuka zaměřena na ekonomiku, účetnictví a marketing; poskytování služeb v hotelovém provozu, techniku cestovního ruchu; dále na technologii přípravy pokrmů a techniku obsluhy a služeb. Součástí přípravy žáků je řízená praxe v restauračních a hotelových provozech ( Courtyard Marriott, Primavera Hotel & Congress Centre, IBIS Hotel Plzeň, Parkhotel Congress Center Plzeň, U Švejka, Plachetnice, a další). Žákům je k dispozici elektronická knihovna, v rámci výuky informačních technologií získávají žáci certifikáty ECDL a připravují se na budoucí povolání na reálných informačních systémech, např Pohoda pro účetnictví nebo Hores pro hotelnictví. Během studia mohou žáci absolvovat certifikované kurzy k rozšíření vědomostí a dovedností, získat osvědčení o profesní kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu, složit Cambridgskou zkoušku - nejrozšířenější mezinárodně uznávanou zkoušku z anglického jazyka. Studium je zakončené maturitní zkouškou podle platných norem a poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Absolventi se uplatní v široké oblasti hotelového průmyslu a v oblasti služeb cestovního ruchu, po absolvování praxe podle živnostenského zákona i jako podnikatel v pohostinství. Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.
Další informace na stránkách školy
Cestovní ruch [65-42-M/02] – 6542M02
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky3022000
Žáky naší hotelové školy připravujeme na pozici pracovníka v cestovním ruchu, učební plán tohoto studijního oboru je zaměřen na přípravu Animátora cestovního ruchu (absolvent se umí postarat o volný čas klienta cestovní kanceláře nebo ubytovacího zařízení). Velká pozornost je věnována výuce cizích jazyků (žák si může vybrat z anglického, německého a ruského jazyka, španělština a francouzština jsou vyučovány formou kroužků). Žák získá základy znalosti ekonomiky a marketingu, účetnictví, informatiky, techniky služeb cestovního ruchu, průvodcovských služeb. Předmětem, který studenta připraví na pozici animátora, jsou Praktická cvičení (biologie člověka, základy sportů a her, asertivita, verbální a neverbální komunikace, motivace klienta, etiketa), kde žák získává a osvojuje si potřebné znalosti a dovednosti pro práci s klientem. Praktické znalosti cestovního ruchu záskají studenti nižších ročníků v cestovní kanceláři Akademie-Travel, kde navrhují, marketují, prodávají a realizují zájezdy a další akce cestovního ruchu. Ve vyšších ročnících pak absolvují praxi ve smluvních cestovních kancelářích. Během studia mohou žáci získat osvědčení o profesní kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu, složit Cambridgskou zkoušku - nejrozšířenější mezinárodně uznávanou zkoušku z anglického jazyka. Žákům je k dispozici elektronická knihovna, v rámci výuky informačních technologií získávají žáci certifikáty ECDL a připravují se na budoucí povolání na reálných informačních systémech, např Pohoda nebo Hores pro rezervace cestovních kanceláří. Studium tohoto oboru je zakončeno maturitní zkouškou podle platných norem a poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Absolventi se uplatní v nejrůznějších zařízeních cestovního ruchu – cestovní kanceláři, cestovní agentuře, v informačních centrech – jako průvodci cestovního ruchu, delegáti a animátoři, po absolvování praxe podle živnostenského zákona i jako podnikatel v oblasti služeb cestovního ruchu. Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.
Další informace na stránkách školy
Kuchař - číšník [65-51-H/01] – 6551H01
Střední vzdělání s výučním listemDenní3 roky3018000
Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů (zejména cizích jazyků - angličtiny a němčiny) se žáci v oboru kuchař-číšník naučí všem dovednostem potřebným k přípravě jídel teplé a studené kuchyně a zvládnou techniku obsluhy a s ní související činnosti. Seznámí se se zásadami správné výživy, dokáží sestavit jídelní a nápojový lístek, mají přehled o složení jídel a nápojů. Odborné předměty jsou rozšířené o předmět Barmanství, ve kterém získají žáci znalosti a dovednosti z práce barmana (vyučuje člen České barmanské asociace), žák má možnost zúčastňovat se soutěží pořádaných CBA. Naučí se obsluhovat technická zařízení v gastronomických provozovnách. Výuka probíhá střídavě týden ve škole a týden v cvičné kuchyni a restauraci naší školy a na smluvních pracovištích s kvalifikovaným odborným vedením. Zdravotní způsobilost pro zvolený obor musí posoudit a písemně potvrdit lékař. Během studia mohou žáci absolvovat certifikované kurzy k rozšíření vědomostí a dovedností (barmanský, sommelierský, baristický, kurz vyřezávaného ovoce a zeleniny). Absolventi se uplatní ve všech typech zařízení poskytujících stravovací služby. Úspěšným ukončením studia a vykonáním závěrečné zkoušky podle Jednotného zadání ZZ dosáhne absolvent středního odborného vzdělání a získá výuční list pro výkon svého povolání. Po nezbytném zapracování se absolventi uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů ve svém oboru. Mají rovněž možnost absolvovat na naší škole nástavbový obor Podnikání a dosáhnout tak úplného středního odborného vzdělání.
Další informace na stránkách školy
Podnikání [64-41-L/51] – 6441L51
Nástavbové studiumDenní2 roky3022000
Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů (zejména cizích jazyků - angličtiny a němčiny) je výuka zaměřena na podnikovou ekonomiku a účetnictví. Žáci získají základní poznatky o organizaci a fungování firmy. Během studia mohou žáci získat osvědčení o profesní kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu, složit Cambridgskou zkoušku - nejrozšířenější mezinárodně uznávanou zkoušku z anglického jazyka. Žákům je k dispozici elektronická knihovna. Studium tohoto oboru je zakončeno maturitní zkouškou podle platných norem a poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Absolventi se uplatní v široké oblasti služeb nejrůznějšího zaměření. Po absolvování praxe podle živnostenského zákona i jako podnikatel v oblasti služeb odpovídající jeho výučnímu listu. Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole. Denní nástavbové studium je dvouleté (je vhodné zejména pro čerstvé absolventy uvedeného učebního oboru). Distanční nástavbové studium je tříleté. Studium probíhá formou konzultací jednou měsíčně nebo prostřednictvím elektronické knihovny a konzultací s vyučujícími. Žáci plní stejné učební osnovy jednotlivých předmětů jako žáci denního studia. Podmínkou přijetí do nástavbového studia je výuční list v jakémkoliv oboru.
Další informace na stránkách školy
Podnikání [64-41-L/51] – 6441L51
Nástavbové studiumDistanční3 roky3020000
Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů (zejména cizích jazyků - angličtiny a němčiny) je výuka zaměřena na podnikovou ekonomiku a účetnictví. Žáci získají základní poznatky o organizaci a fungování firmy. Během studia mohou žáci získat osvědčení o profesní kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu, složit Cambridgskou zkoušku - nejrozšířenější mezinárodně uznávanou zkoušku z anglického jazyka. Žákům je k dispozici elektronická knihovna. Studium tohoto oboru je zakončeno maturitní zkouškou podle platných norem a poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Absolventi se uplatní v široké oblasti služeb nejrůznějšího zaměření. Po absolvování praxe podle živnostenského zákona i jako podnikatel v oblasti služeb odpovídající jeho výučnímu listu. Po složení maturitní zkoušky může absolvent pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole. Denní nástavbové studium je dvouleté (je vhodné zejména pro čerstvé absolventy uvedeného učebního oboru). Distanční nástavbové studium je tříleté. Studium probíhá formou konzultací jednou měsíčně nebo prostřednictvím elektronické knihovny a konzultací s vyučujícími. Žáci plní stejné učební osnovy jednotlivých předmětů jako žáci denního studia. Podmínkou přijetí do nástavbového studia je výuční list v jakémkoliv oboru.
Další informace na stránkách školy
Chci být studentem na Akademii hotelnictví Plzeň Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Plzeň Hotelová škola Plzeň Skvrňany - jídelna Chci být studentem na Akademii hotelnictví Plzeň Chci být studentem na Akademii hotelnictví Plzeň Chci být studentem na Akademii hotelnictví Plzeň Chci být studentem na Akademii hotelnictví Plzeň Chci být studentem na Akademii hotelnictví Plzeň Chci být studentem na Akademii hotelnictví Plzeň Chci být studentem na Akademii hotelnictví Plzeň Chci být studentem na Akademii hotelnictví Plzeň Cestovatelský festival Země na dlani 2016 CK Akademie travel Cestovatelský festival Země na dlani 2016 Cestovatelský festival Země na dlani 2016 Diplom Ecdl Vodácký kurz Olympiáda Olympiáda Ocenění kuchařů Studentský pobyt Londýn Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Plzeň Přijďte mezi nás Studentský pobyt Londýn Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Plzeň Kuchyně pro odbornou výuku

Upravit údaje

V databázi máme

Ikona škol
960
Gymnázií, středních škol a učilišt'
Ikona oborů
759
Studijních a učebních oborů
Ikona fotografií
208
Fotografií v galeriích škol
O projektu
© 2007 – 2024, Stredniskoly.eu