Domů  >   >   > 
Logo školy

Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 5

Resslova 5
Praha 2 - Nové Město, 12000
www.cao.cz
moodle.cao.cz
cao.cz/cs/pro-zajemce-o-studium/den-otevrenych-dveri/
224 922 228
info@cao.cz
mrazkova@cao.cz
vlachova@cao.cz
Typ školy: Veřejná

Výhody studia na škole

  • Lyžařské výcviky
  • Online informační systém (docházka)
  • Online informační systém (klasifikace)
  • Ostatní školní akce
  • Sportovní výcvikový kurz
  • Výlety do zahraničí
  • Výuka jazyků v multimediální učebně
  • Zajištění autoškoly
  • Zajištění tanečních kurzů

Českoslovanská akademie obchodní byla založena v roce 1872 jako první obchodní škola s českým vyučovacím jazykem v tehdejší rakousko-uherské monarchii.

Spolek absolventů ČAO pravidelně ročně koná svůj tradiční Sjezd absolventů v Domě železničářů na Vinohradech.

V současné době jsme škola moderní - velice dobře technicky vybavena počítači s vysokorychlostním připojením na internet. Škola disponuje 5ti plně vybavenými počítačovými učebnami. V každé další učebně je multimediální technika (PC + projektor + ozvučení)

Od 3. ročníku je žákům nabídnuta široká škála volitelných předmětů. Jde zejména o odborné předměty, tj. ekonomická cvičení, daňový seminář, fiktivní firma, mezinárodní vztahy, finanční trh a investování, počítačová grafika. Dále pak jde o předměty, které mají připravit žáky na vysoké školy, tj. seminář z anglického jazyka, matematický seminář, etika, filosofie, dějiny 20. století.

Na škole je využívána moderní metoda výuky psaní na klávesnici - kybernetická výuka ZAV v rámci předmětu Písemná a elektronická komunikace. Žáci mají možnost složit státní zkoušku z psaní na klávesnici a státní zkoušku ze zpracování textů.

Značný důraz je kladen na výuku informatiky a cizích jazyků, kde je zvýšená hodinová dotace.

Na škole vznikla v r. 1993 první "fiktivní firma Krystal, s. r. o." v ČR, tradice fiktivních firem zde dále pokračuje.

Aktivní účast studentů je pravidelně ročně zajištěna i ve "Středoškolské odborné činnosti", v poslední době naši studenti v této oblasti velice dobře reprezentují školu.

Škola zprostředkovává stravování pro studenty v blízkých školách či Domově mládeže, kde je též možnost příp. ubytování. Občerstvení je zajištěno i pravidelnou dovážkou čerstvého pečiva. Ve škole je studovna, knihovna, tělocvična a moderní venkovní hřiště ve dvoře školy.

Pravidelně se konají poznávací zájezdy studentů do zahraničí, existují zde i výměnné pobyty.
Trvale udržujeme spolupráci s německou partnerskou školou ve Warburgu - SRN a s trenčínskou OA na Slovensku.

Škola nabízí studium denní i kombinovanou formou. Obě zakončené státní maturitní zkouškou.

Stravování

Možnost stravování v Domově mládeže (Dittrichova 15, P2), VOŠ a SPŠPT (Podskalská 10, P2), Masarykova SPŠCH (Křemencova 12, P1). Ve škole možnost zakoupení čerstvého pečiva a obložených baget, k dispozici je také nápojový automat

Ubytování

Škola nenabízí svým studentům možnost ubytování

Zajištění praxe

V případě, že si student nemá možnost zajistit vykonání povinné praxe, škola pomáhá studentům zajistit praxi u svých profesních partnerů.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se uskuteční vždy ve středu od 15 do 18 hodin, dle vypsaných termínů na http://www.cao.cz/cs/pro-zajemce-o-studium/den-otevrenych-dveri/

Obory vzdělání

Název oboru [kód] – Školní vzdělávací program
Druh studiaForma studiaDélkaPočet přijímanýchŠkolné
Podrobné informace
Obchodní akademie [63-41-M/02] – Podnikatelský management
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky30neplatí se
Další informace na stránkách školy
Obchodní akademie [63-41-M/02] – Výuka vybraných ekonomických předmětů v anglickém jazyce
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky30neplatí se
Další informace na stránkách školy
Podnikání [64-41-L/51] – Podnikání
Nástavbové studiumKombinované2 roky60neplatí se
Další informace na stránkách školy
Ekonomika a podnikání [63-41-M/01] – Management v reklamě a umění
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky30neplatí se
Další informace na stránkách školy

Upravit údaje

V databázi máme

Ikona škol
959
Gymnázií, středních škol a učilišt'
Ikona oborů
710
Studijních a učebních oborů
Ikona fotografií
226
Fotografií v galeriích škol
O projektu
© 2007 – 2024, Stredniskoly.eu