Domů  >   >   > 
 

Střední škola - Waldorfské lyceum

Křejpského 1501
Praha 4, 14900
www.wlyceum.cz
272 770 378
777 694 019
lyceum@wspj.cz
info@wlyceum.cz
Typ školy: Veřejná

Výhody studia na škole

  • Lyžařské výcviky
  • Ostatní školní akce
  • Výměnné pobyty studentů v zahraničí

Učíme poznávat, tvořit a jednat, spolupracovat, být sám sebou.
Nabízíme:
1) Celostní, na osobnostní rozvoj zaměřené vzdělávání - směřuje k utváření individuality studenta, jeho tvořivosti a aktivního přístupu k životu a ke světu. Rozvíjí nejen poznávací schopnosti, ale i sociální kompetence, umělecké vnímání a tvůrčí schopnosti, studenti získají rovněž řadu praktických zkušeností.
2) Široký vzdělanostní základ s důrazem na vnitřní motivaci - otevírá cestu k celoživotnímu rozvoji a učení, je východiskem jak pro další studium na VŠ či VOŠ, tak pro řadu pozdějších specializací a rekvalifikací, pro pružné přizpůsobování se pracovnímu trhu. Vedle obvyklých předmětů jsou součástí programu i různé odborné a umělecké kurzy, praktika a jazykové výměnné pobyty.
Od 3.ročníku si pak student volí jednu z nabízených specializací, která ho má nasměrovat k dalšímu studiu na příslušných typech vysokých škol.
3) Výrazný evropský a mezinárodní rozměr studia - četné zastoupení waldorfských škol v Evropě i ve světě a podobný základ jejich učebních osnov nabízí široké možnosti výměnných pobytů a účasti v mezinárodních projektech.

Propojujeme myšlenkové, umělecké a praktické stránky poznávání. Vedeme studenty k tomu, aby jen nepřebírali tradované teorie a myšlenkové modely, ale aby základem poznání pro ně byla vlastní zkušenost a vlastní úsudek. Využíváme exemplární pojetí výuky a rozvíjíme celostní myšlení. Hlavní témata zpracováváme formou koncentrovaného vyučování, tzv. epoch.

Stravování

V jídelně sousedního gymnazia, výběr ze 3 druhů jídla (2 teplá a 1 zeleninový talíř).

Ubytování

Ubytování mimopražských studentů není školou zajišťováno, při jeho hledání však můžeme být nápomocni.

Dny otevřených dveří

4. prosince 2012
22. ledna 2013

Upravit údaje

V databázi máme

Ikona škol
964
Gymnázií, středních škol a učilišt'
Ikona oborů
1117
Studijních a učebních oborů
Ikona fotografií
280
Fotografií v galeriích škol
O projektu
© 2007 – 2019, Stredniskoly.eu