Domů  >   >   > 
Logo školy

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4, Družstevní ochoz 3

Družstevní ochoz 1659/3
Praha, 14000
www.spsgocar.cz
www.facebook.com/spsgocar
www.youtube.com/spsgocar
261 217 206
261 212 572
sekretariat@spsgocar.cz
Typ školy: Veřejná

Výhody studia na škole

  • Lyžařské výcviky
  • Online informační systém (docházka)
  • Online informační systém (klasifikace)
  • Ostatní školní akce
  • Sportovní výcvikový kurz
  • Školní sportovní klub
  • Výlety do zahraničí
  • Výměnné pobyty studentů v zahraničí
  • Výuka jazyků v multimediální učebně
  • Zajištění autoškoly

Ve výuce oboru má škola tradici trvající 183 let. Sídlo školy od roku 1945 do roku 1993 bylo v budově ve Zborovské ulici v Praze 5. V září 1993 se škola přestěhovala do nové budovy v Praze 4 na Pankráci. Od té doby nese čestné jméno po slavném a významném architektovi Josefu Gočárovi, který ve škole maturoval v roce 1902. SPŠ stavební Josefa Gočára je pojmem v odborném školství. Byla a je školou, která dává absolventům dobré odborné základy. Stavitelství je krásným technickým oborem, který tvůrčí činností zasahuje do krajinotvorby a ovlivňuje životní prostředí. Úkolem školy a snahou pedagogického sboru je vychovávat absolventy s odborným i všeobecným rozhledem. Snažíme se o komplexní přípravu našich studentů, aby dokázali řešit úkoly samostatně, zodpovědně, uměli využívat nejmodernější techniku, komunikovali alespoň v jednom světovém jazyce, aby se dokázali v životě prosadit a dobře uplatnit.

Škola je umístěna v klidném tichém prostředí s dobrými podmínkami pro výuku i využití volného času. Výuka se realizuje v moderní rozsáhlé velkoryse vystavěné, provozně a ekonomicky náročné budově o zastavěné ploše 5283 m2, s obestavěným prostorem 99372 m3 na pozemku o ploše 27682 m2. V roce 2010 bylo provedeno kompletní zateplení školní budovy včetně výměny oken, modernizace kotelny, rekonstrukce hygienického zařízení, nové osvětlení tělocvičen a další stavební opatření v oblasti úspor spotřeb energií. Každá třída má vlastní kmenovou učebnu. Moderní učebny výpočetní techniky, velmi dobře vybavené odborné učebny, multimediální učebny, laboratoře, studovny a mimořádně dobré zázemí pro sport (tělocvičny, posilovna, horolezecká stěna, venkovní hřiště) vytváří žákům kvalitní předpoklady ke studiu. Internet mohou žáci využívat na všech školních počítačích i mimo výuku nebo na vlastním notebooku prostřednictvím bezdrátové sítě, která pokrývá areál školy. Seznamovací soustředění 1. ročníků, lyžařské kurzy a soustředěná odborná praxe 2. ročníků, rekreační pobyty studentů a zaměstnanců školy se realizují ve školní chatě v Krkonoších.

Stravování

Stravování žáků je zabezpečeno vlastní jídelnou s provozní dobou od 8:00 do 14:15 hodin.
Svačiny: cereálie a müsli, ovocný a bílý jogurt, mléko, čerstvé sezónní ovoce, krájená zelenina s dipem, obložené pečivo, pomazánky vlastní výroby, sýry, šunky, teplý snídaňový bufet, saláty, domácí Fresh bagety (na výběr: prémiová FIT, tradiční, vegetariánská bageta).
Obědy: 1 druh polévky, 3 druhy hlavních jídel české i mezinárodní kuchyně, školní program (ovoce, zeleniny, mléčné výrobky, dezerty).
Salátový bar: V době oběda si mohou strávníci namíchat vlastní salát z krájené zeleniny a dochutit si jej oleji a domácími dressingy, příp. si mohou vybrat z již hotových zeleninových salátů.
Teplý bar: Výběr ze zapečených jídel (plátky masa, listové záviny, quiche), těstovin s omáčkami, variací grilované zeleniny, tofu, sóji a luštěnin či ochucených brambor a rýže.
Nápoje: K hlavnímu jídlu podáváme ochucenou vodu či čaj zdarma. V naší nápojové sekci můžete v průběhu dne mj. zakoupit čerstvé ovocné a zeleninové šťávy a smoothies (vlastní výroba), balené stolní a minerální vody, sycené nápoje, džusy.

Ubytování

V tomto školním roce u nás studuje 44% mimopražských žáků. Škola nemá vlastní internát, avšak žáci mají možnost využít široké nabídky internátů jiných škol. Chlapcům nabízíme ubytování např. v domově mládeže v Praze 10, Na Třebešíně 2299. Dívky se mohou ubytovat v domově mládeže v Praze 8, Pobřežní 323/6. Další možností ubytování pro žáky, kteří nemohou do školy dojíždět, jsou domovy mládeže v Praze 4 - Ohradní 57 a Vrbova 1233.

Zajištění praxe

Škola spolupracuje s řadou stavebních firem a profesních organizací, které pro žáky zajišťují odborné praxe, exkurze, přednášky, vzorky stavebních materiálů a konstrukcí a odbornou literaturu, ale i možnosti uplatnění našich absolventů na trhu práce.
Dlouhodobou strategií školy je usilovat o spolupráci se zahraničními firmami a nabízet našim žákům i učitelům zahraniční stáže (tedy pracovní pobyty). Jsme úspěšní v žádostech o grant programu Erasmus+, a tím získáváme finanční podporu z prostředků EU.

Dny otevřených dveří

3.11.2022 -> 17:00 informační setkání s vedením školy, 17:30 prohlídkový okruh

15.11.2022 -> 17:00 informační setkání s vedením školy, 17:30 prohlídkový okruh

7.12.2022 -> 17:00 informační setkání s vedením školy, 17:30 prohlídkový okruh

11.1.2023 -> 17:00 informační setkání s vedením školy, 17:30 prohlídkový okruh

25.1.2023 -> 17:00 informační setkání s vedením školy, 17:30 prohlídkový okruh

Pro žáky 8. a 9. tříd základních škol pořádáme projektové dny. Během návštěvy se účastník zapojí do života naší školy a seznámí se nejen s jejím prostředím, ale také s 4 letým studijním oborem Stavebnictví. Bližší informace o termínech projektových dnů najdete na internetových stránkách školy.

Obory vzdělání

Název oboru [kód] – Školní vzdělávací program
Druh studiaForma studiaDélkaPočet přijímanýchŠkolné
Podrobné informace
Stavebnictví [36-47-M/01] – Pozemní stavitelství
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky60neplatí se
Pozemní stavitelství zahrnuje nejširší oblast výstavby, a to realizaci budov a hal pro různé funkce (od bydlení, rekreace, kultury, sportu až po kavárnu nebo autoservis). Budova se nevyrábí jako auta na výrobním pásu, ale tvoří (staví) v osobitém prostředí města, vesnice nebo krajiny. Žák je postupně seznamován se širokou tvůrčí problematikou projektování a výstavby, a to od průzkumů území, tvorby studie, navrhování a kreslení stavebních výkresů až po realizaci budov. Při výuce žáci pracují s novými progresivními materiály a stavebními prvky, které podporují využití moderních technologií. Důraz je kladen na energeticky efektivní stavby a principy nízkoenergetického stavění. Po studiu je absolvent obohacen o znalosti a cit pro stavebně konstrukční a architektonické řešení objektů. Zaměření oboru je vhodné pro chlapce a dívky s technickým cítěním a prostorovou představivostí.
Další informace na stránkách školy
Stavebnictví [36-47-M/01] – Stavitelství a architektura
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky60neplatí se
Stavitelství a architektura jsou dvě profese, které nelze od sebe oddělovat, chceme-li mít záruku kvalitního díla. Výuka pozemních staveb s přihlédnutím na práci architekta se nejvíce odráží v předmětech: kreslení a modelování, navrhování budov, architektura a kompozice, urbanismus a ochrana památek. Žák je postupně seznamován se širokou tvůrčí problematikou architektonicko stavebního řešení budov. Součástí ateliérové výuky je hledání optimální varianty architektonické studie, jejíž součástí je model. Následně žák vypracuje projekt stavebního řešení. Místo inženýrských staveb obohacují výuku základy urbanismu a specifická problematika ochrany historických budov. Zaměření oboru je vhodné pro chlapce a dívky s technickým a estetickým cítěním, prostorovou představivostí a výtvarným nadáním. Toto zaměření podporuje přípravu na studium architektury na vysoké škole.
Další informace na stránkách školy
Stavebnictví [36-47-M/01] – Architektura a interiérový design
Střední vzdělání s maturitouDenní4 roky60
Architektura a interiérový design se zaměřuje na komplexní návrh interiéru v návaznosti na celkový architektonický a konstrukční koncept stavby a na získání odborných znalostí v oblasti projektování pozemních staveb. Znalost materiálové základny, konstrukcí, jejich možností, typologie staveb, ergonomie a prostorovotvorných prostředků je základním předpokladem pro funkční a esteticky zdařilý návrh interiéru, který vychází z celého komplexního řešení stavby. Žák se seznámí s historickým vývojem interiérové tvorby, soudobými trendy při tvorbě interiéru, se základy kompozice, s významem barev a jejich vlivem na psychiku člověka, s prací s materiálem, s možnostmi denního a umělého osvětlení, s postupem návrhu interiéru se zaměřením na bytový interiér. Zaměření rozšiřuje znalosti i v oblasti počítačové grafiky: Modelování interiéru, nábytku a svítidel, osvětlení interiéru, aplikace vlastních materiálů atd. Dosažené znalosti žák zúročí v předmětu Ateliér interiéru, jehož výstupem je návrh bytového interiéru, kde se kromě vlastního návrhu seznámí s tvorbou podkladů pro truhláře, kuchyňská studia, tvorbou spárořezu. Zaměření je vhodné pro chlapce a dívky s technickým, estetickým a prostorovým cítěním, které oblast interiérové tvorby zajímá a chtěli by své odborné znalosti zúročit právě v tomto směru.
Další informace na stránkách školy

Upravit údaje

V databázi máme

Ikona škol
961
Gymnázií, středních škol a učilišt'
Ikona oborů
978
Studijních a učebních oborů
Ikona fotografií
231
Fotografií v galeriích škol
O projektu
© 2007 – 2022, Stredniskoly.eu